Skip to main content

Adakah pengambilan vaksinasi BCG, HPV dan COVID-19 boleh dijalankan secara serentak?

  • Pemberian vaksinasi COVID-19 dijalankan mengikut peringkat umur bermula dari 17 tahun dan ke bawah. Memandangkan ketiga- tiga pemberian vaksinasi adalah mengikut peringkat umur yang berbeza, pemberian secara serentakbagi ketiga-tiga vaksin adalah mungkin tidak dapat dilakukan.