Skip to main content

Bolehkah vaksinasi awal diberikan kepada pelajar yang akan ke luar negara berumur kurang dari 18 tahun?

Permohonan bagi individu yang belum tiba tarikh lahir mencapai usia 18 tahun pada 2021 boleh dipertimbangkan untuk vaksinasi jika memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Mengemukakan surat sokongan seperti Surat Tawaran Belajar, Surat Akuan Universiti, atau lain-lain dokumen yang berkaitan.
  • Mendapat kebenaran daripada ibu/bapa/penjaga, dan mengemukakan Surat Kebenaran (Consent Letter) yang telah ditandatangani.