Skip to main content

Bagaimana untuk memindahkan maklumat Sijil Digital Tanggungan kepada akaun sendiri?

  • Pendaftaran tanggungan boleh dibatalkan oleh pemilik akaun MySejahtera. Sila klik pada “Tambah Tanggungan Vaksin” dan pilih “Memadam tanggungan vaksin”.
  • Selepas dipadam, tanggungan berkenaan boleh mengesahkan nama dan nombor kad pengenalannya dalam akaun sendiri.