Skip to main content

Dimanakah Penilaian Pra Vaksinasi (PVA) boleh dilakukan?

  • Penilaian Pra Vaksinasi (PVA) bagi remaja boleh dilakukan di semua fasiliti kesihatan seperti di klinik kesihatan, klinik swasta, hospital kerajaan dan swasta.