Skip to main content

Bagaimana kaedah pelaksanaan pemberian vaksinasi bagi remaja dengan masalah kesihatan boleh dilakukan?

  • Pelaksanaan pemberian vaksinasi bagi remaja boleh dilakukan melalui penilaian kesihatan oleh pegawai/pakar perubatan dan bagi individu yang telah dinilai akan menerima “SLIP PENILAIAN KESESUAIAN MENERIMA VAKSIN COVID-19 BAGI PESAKIT DENGAN MASALAH KESIHATAN TERTENTU”.
  • Dengan dokumen ini, Pegawai/Pakar Perubatan akan memberikan salah satu keputusan seperti berikut:
    (a)Individu boleh menerima vaksin pada bila-bila masa
    (b)Individu boleh menerima vaksin, namun masa untuk menerima ditangguhkan kepada masa yang sesuai. Sebagai contoh setelah selesai rawatan
    (c)Individu tak boleh menerima vaksin secara mutlak.

  • Dokumen ini perlu dibawa oleh individu tersebut ke PPV/SPPV di Kaunter 3, iaitu Kaunter Kaunseling/Kaunter menandatangani Borang Kebenaran Menerima Vaksin.